Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศรับสมัคร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ กรณีลดความแออัด โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 2555  
เนี้อหาข่าว 
  

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  13 ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี ลดความแออัดผู้มีสิทธิผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ โครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลราชวิถี เขตดินแดง  เขตห้วยขวาง  เขตลาดพร้าว  และเขตวังทองหลาง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ปี 2555
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่  6 -  19  มีนาคม 2555   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานสนับสนุนหน่วยบริการ 
คุณพอโฉม บุนนาค    


โทร 02-1420961 , 089 – 9696493
E-mail:
Pochom.b@nhso.go.th

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.