Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญหน่วยบริการเข้ารับการอบรมวิชาการด้านวัคซีน  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมวิชาการด้านวัคซีน
วันที่ 23 มีนาคม 2555
เวลา 08.00 น. - 12.00 น.(สำหรับหน่วยบริการที่เป็นแม่ข่ายการกระจายวัคซีน อบรมเวลา 8.00 น.- 16.00 น.)
ณ โรงแรมโกลเดนทิวลิป (ชื่อเดิมโรงแรมเรดิสัน)
ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดตามเอกสารแนบ "DocumentAll"


โดยขอให้แจ้งตอบรับการเข้ารับการอบรม ผ่านระบบ meeting system ได้ที่ http://bkk.nhso.go.th -->
สำหรับผู้ให้บริการ --> meeting system ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 มีนาคม 2555
(ขอความร่วมมือส่งรายชื่อตามระยะเวลาที่กำหนด  เนื่องจากจะต้องรวบรวมรายชื่อให้องค์การเภสัชกรรมฯ โดยด่วน)


ขอให้ส่งข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในวันอบรมติดต่อประสานงานที่
สุวดา  แสงงาม
โทร. 02 142 0957

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.