Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ด่วนที่สุด ! ให้หน่วยบริการ/หน่วยงาน/คู่สัญญา เปลี่ยนไปใช้ ธกส.เท่านั้น  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช. ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการ/หน่วยงาน/คู่สัญญา  ทั้งรัฐและเอกชน ทุกแห่ง  ที่ขณะนี้ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอื่นๆ นอกเหนือจาก ธกส.   ให้เปลี่ยนมาใช้ ธกส.


หากไม่เปลี่ยนมาใช้ธกส. จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน


โดยดำเนินการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้   (สอบถามที่สำนักบริหารกองทุน 02-141-4000)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.