Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  คู่มือคุณสมบัติประจำตำแหน่ง(Job Specification)และแบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description)ของคลินิกชุมชนอบอุ่น  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กทม  และผู้แทนหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ(คลินิกชุมชนอบอุ่น) ได้ร่วมจัดทำคู่มือคุณสมบัติประจำตำแหน่ง(Job  Specification)และแบบบรรยายลักษณะงาน(Job  Description) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานให้ตรงกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ


สามารถดาวโหลด์คู่มือได้ตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.