Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งผลการพิจารณาสถานที่ที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ ตามโครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชวิถี  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงาน “โครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชวิถี”  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2555    คณะทำงานฯมีมติให้สถานที่ที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในขั้นต้นตามโครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวิถี จำนวน 10 แห่ง รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ผู้ประสานงาน   


นางราศี    ติรพรกุล    ,  นางสาวกิตติญารัตน์    สามงามเอี่ยม


กลุ่มงานสนับสนุนหน่วยบริการ  /  สปสช.เขต  13  กทม.


โทร  02 - 1420960  ,  02-1420967

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.