Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง เปิดรับสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ กรณีลดความแออัดผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
เนี้อหาข่าว 
  

              ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดำเนินการลดความแออัดผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสถานบริการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ  ระหว่างวันที่  6 - 20  เมษายน  2555  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


คุณอมาวศรี   เปาอินทร์   โทร  02 - 1420965  , 0901975272


คุณกิตติญารัตน์   สามงามเอี่ยม  โทร 02 - 1420967  , 083 - 9911844

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.