Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้ง update Error D37  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งหน่วยบริการคลินิกชุมชนอบอุ่นและศูนย์บริการสาธารณสุข ทำการ download file Update_Drugcode24.rar เพื่อทำการ update และแก้ไขปัญหา


Error D37 รายระเอียดตามคู่มือ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 021421020-23 และ 25

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.