Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งทำความเข้าใจ กรณีหน่วยบริการประจำปิดทำการ  
เนี้อหาข่าว 
  

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน  มีมติให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร  แจ้งทำความเข้าใจกับหน่วยบริการในพื้นที่ กรณีหน่วยบริการประจำปิดทำการ  หน่วยบริการที่รับการส่งต่อมีหน้าที่ให้การรักษาโดยไม่มีสิทธิเก็บเงิน


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.