Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ ที่สมัคร ตามโครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงาน “โครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”  เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2555    คณะทำงานฯมีมติให้สถานที่ที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในขั้นต้นตามโครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจำนวน  5  แห่ง  รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


นางราศี   ติรพรกุล  โทร  02-1420960 , 086-9696492


นางสาวกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม  โทร  02 - 1420967 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.