Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งกำหนดการตรวจประเมิน ปี 55  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  จะมีการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ/on  toppayment  เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.55-31ก.ค.55 โดยไม่แจ้งล่วงหน้า  จึงขอให้ศึกษาแนวทาง/แบบตรวจประเมินตาม File แนบ


 


นางราศี    ติรพรกุล  02-142-0960

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.