Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรายชื่อหน่วยบริการเข้าร่วมประชุมชี้แจงหน่วบริการฯ วันที่ 30 พค. 55  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง   รายชื่อหน่วยบริการเข้าร่วมประชุมชี้แจงหน่วบริการฯ  วันที่ 30 พค. 55


เรียน   ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล / เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง


           ตามที่ สปสช. เขต 13 กทม. ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ / ปฐมภูมิ ปี 2555  เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยบริการก่อนได้รับการตรวจประเมินฯ  ในวันที่ 30  พค. 55 เวลา  13.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 1 สปสช. เขต 13 กทม.   ตามเอกสารแนบ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่


นางสาวกิตติญารัตน์    สามงามเอี่ยม(ก้อย)


โทรสาร  02-1438772-3   ,โทรศัพท์  02-1420967


mail: kitiyarat.s@nhso.go.th


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.