Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี พ.ศ.2555 (ฉบับแก้ไข)  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร


           จากที่ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ได้ขึ้นแจ้งข่าวชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฯ เมื่อวัน


22  พ.ค. 2555  นั้น  ขอแก้ไขข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ดังนี้


         - หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์  7 เดือน ขึ้นไป  ขอแก้เป็น อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 


         รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.