Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแก้ไขแบบแสดงความประสงค์ต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2556 (ด่วนที่สุด)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  หน่วยบริการเอกชนทุกแห่ง 
ขอให้หน่วยบริการเอกชนทุกแห่ง   ที่มีความประสงค์ต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
  ส่งเอกสาร  “แบบแสดงความประสงค์ต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖”  ที่ต้องดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารแนบจากด้านล่างนี้เท่านั้น


สำหรับหน่วยบริการที่ส่งแบบแสดงความประสงค์ต่อสัญญา  ให้สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานครแล้ว  ตรวจสอบอีกครั้งว่ารายละเอียดในแบบแสดง
ความประสงค์ต่อสัญญาที่ท่านส่งมา เป็นแบบแสดงความประสงค์ชุดเดียวกับเอกสารแนบตามไฟล์นี้
ส่งกลับข้อมูลตามเอกสารแนบภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2555  ถึงคุณบุษกร  สุรรังสรรค์


หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 
บุษกร สุรรังสรรค์ โทร. 02-142-0970  ,
คุณพอโฉม บุนนาค 02-142-0961 , คุณอุษณา  02-142-0972 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.