Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้คลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่ง ปรับปรุงแผนผังบุคลากร(Organization Chart )ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน  
เนี้อหาข่าว 
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  ได้จัดทำแบบฟอร์มฐานข้อมูลผู้ให้บริการของหน่วยบริการเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงขอให้หน่วยบริการปรับปรุงแผนผังบุคลากร(Organization Chart )ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน สามารถดาวโหลดตัวอย่างได้ตามเอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.