Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชาสัมพันธ์การอบรมแนวคิดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั้น  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผ้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และแพทย์ที่สนใจ


เรื่อง  การอบรมพื้นฐานแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัว


         ขณะนี้ทางราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ได้จัดการอบรมระยะสั้น "แนวคิดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และการวิจัยในงานปฐมภมิ" สำหรับผ้ประกอบกิจการสถานพยาบาล หรือแพทย์ทั่วไปที่สนใจ  รวมไปถึงการแพทย์ที่สนใจสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยครั้งที่ 1 จะทำการอบรม วันที่ 30 กค.- 2 สค. 55 นี้ 


หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสายตรงได้ที่ ราชวิทยาลัยฯ โทร 02-7166651-2 


ด่วน!! มีจำนวนจำกัด

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.