Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอยกเลิกข้อมูลการจัดสรรงบจ่ายตามเกฑ์คุณภาพบริการระดับปฐมภูมิ สำหรับหน่วยบริการประจำ (เฉพาะส่วนที่2) ประจำปีงบประมาณ 2555  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอยกเลิกข้อมูลการจัดสรรงบจ่ายตามเกฑ์คุณภาพบริการระดับปฐมภูมิ สำหรับหน่วยบริการประจำ (เฉพาะส่วนที่2) ประจำปีงบประมาณ 2555


รายละเอียดตามเอกสารแนบผู้ประสานงาน อรวินท์ บุณยเกียรติ โทรศัพท์ 02-142-0932


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.