Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง  
เนี้อหาข่าว 
  ตามที่ได้มีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์เรื่องการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง นั้น  สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอย้ำว่าในการส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูงต้องเป็นไปตามระบบการส่งต่อที่สปสช.กำหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและIndication ที่กำหนด สปสช.จึงจะพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาให้ได้ และจะมีการตรวจสอบ (Audit) ตามระบบ  
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.