Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการเก็บเงินผู้ใช้สิทธิบัตรทอง เก็บเงิน  30  บาท ได้เฉพาะโรงพยาบาล   ส่วนคลินิกชุมชนอบอุ่นไม่สามารถเก็บเงิน 30 บาทได้ ( สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ )


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.