Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งขยายระยะเวลาสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 (เฉพาะหน่วบริการเอกชน)  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งขยายเวลาการให้บริการสาธารณสุขตามสัญญาให้บริการสาธารณสุขปี 2555 เป็น 1 ต.ค.55-30 ก.ย.56


และขอให้หน่วยบริการลงนามในเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญาส่งสำนักงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


สำหรับจำนวนหลักประกันสัญญา ได้ส่งจดหมายแจ้งทางไปรษณีย์


ผู้ประสานงาน คุณอาทร เกษร  คุณบุษกร สุรรังสรรค์  คุณพอโฉม บุนนาค


โทรศัพท์ 02-1420976   ,  02-1420970

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.