Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ดาวน์โหลด ผนวก 5 แนบท้ายสัญญาให้บริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

หน่วยบริการเอกชนทุกแห่ง (ยกเว้นหน่วยรับส่งต่ออย่างเดียว)
ตามหนังสือที่สปสช.42/ว.0437 ลว. 18 ก.ย.55 ได้แจ้งเรื่อง "แจ้งขยายสัญญาให้บริการสาธารณสุข" และแจ้งว่า ผนวก 5 จะให้ดาวโหลดภายหลังนั้น
สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำผนวก 5 เรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดาวโหลดและลงนามในผนวก5  โดยทำเอกสารเป็น 2 ชุด                                         ส่งสำนำนักงานภายในวันที่ 15 ต.ค.55
 
หากมีข้อสงสัยรายละเอียดผนวก 5 สอบถามคุณปิยรัตน์ ตรีประพิณ 02-142-0933

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.