Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการ บันทึกข้อมูลผ่านระบบData Center ( Hospital Profile ) ปีงบประมาณ 2556 ได้แล้วค่ะ  
เนี้อหาข่าว 
  ขอความร่วมมือหน่วยบริการที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  พื้นที่กรุงเทพมหานคร  บันทึกข้อมูล Hospital  Profile ในโปรแกรม Data Center  ปีงบประมาณ  2556  โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันค่ะ สามารถดูรายละเอียดการบันทึกข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.