Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการดาวน์โหลดคู่มือการจับคำค้น Dx ที่พบบ่อย  
เนี้อหาข่าว 
  เนื่องจากตัวช่วย หรือคำค้นในการบันทึก Dx ในแถบ อาการเจ็บป่วย
ในโปรแกรม HospitalOS เดิม มีบางตัว ที่มีการจับคู่ไม่ถูกต้อง หรือเหมาะสมกับการให้รหัสโรค
ของหน่วยบริการขนาดเล็ก เพื่อให้การบันทึกรหัสโรคเป็นไปอย่างถูกต้อง ทีมจึงได้จัดทำคู่มือ
การจับคู่คำค้น กับ ICD10 ให้ถูกต้องตามการวินิจฉัยของแพทย์
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.