Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หนังสือ แจ้งแนวทางการเข้าร่วมให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล   ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล  และหน่วยงานที่ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน  ประเภทชดเชยบริการ (ไม่มีพื้นที่)


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอแจ้งแนวทางการเข้าร่วมให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care : HHC)


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลย 02-142-0971 
แสงอรุณ อรรถพรพันธ์


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.