Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชาสัมพันธ์ข่าวประชุมวิชาการ มหกรรมเภสัชครอบครัวครั้งที่ 1 เรื่อง" เภสัชกรครอบครัว ปฐมบทแห่งปฐมภูมิ"  
เนี้อหาข่าว 
  
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรมวิชาการของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(แห่งประเทศไทย)

        สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)จะจัดงานมหกรรมเภสัชครอบครัว ครั้งที่ 1เรื่อง "เภสัชกรครอบครัว ปฐมบทแห่งปฐมภูมิ" ในวันที่ 21-23มกราคม2556 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์02 249 9333 โทรสาร 02 249 9331-2 (มีค่าใช้จ่ายในการประชุม)

 

                                                            
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.