Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้คลินิกชุมชนอบอุ่นที่มี รายชื่อ (ตามเอกสารแนบ) เข้ามารับคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอให้คลินิกชุมชนอบอุ่นที่มี รายชื่อ (ตามเอกสารแนบ)  เข้ามารับคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556      ได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13 กรุงเทพมหานคร   ชั้น 5  อาคารบี  โซนทิศใต้  (อาคารจอดรถ)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210  ขอให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 ถึงวันที่  23 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น

 ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน กลุ่มงานบริหารกองทุน   02-142-0954


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.