Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งช่องทาง Helpdesk Support ในวันที่ 24-25 มกราคม 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งหน่วยบริการ 


  เนื่องจากในวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ. 2556 ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้จัดสัมนานอกพื้นที่ จึงแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรติดต่อปกติ เป็นเบอร์ให้บริการพิเศษในวันเวลาดังกล่าว ดังนี้
Help Desk HospitalOS, OPP BKK TRANSFER


                         
08-1464-0259
08-4071-2727
08-3417-4349
08-6705-7992


หมายเหตุ : หมายเลขดังกล่าวเปิดให้บริการเฉพาะวันเวลาดังกล่าวเท่านั้น


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.