Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง แจ้งแนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ “หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ” (กรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณ 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  13  กรุงเทพมหานคร 
ได้จัดทำแนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ (กรุงเทพมหานคร) ประจำปีงบประมาณ 2556
( หน่วยบริการรับส่งต่อที่รับผิดชอบดูแลประชากร)
เป็นการประเมินเปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดในพื้นที่กทม.


ผู้ประสานงาน  คุณอมาวศรี   เปาอินทร์   โทรศัพท์  02-1420965  
มือถือ 090-1975272    โทรสาร  02-1438772-3

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.