Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการประจำที่ได้รับเงินทันตกรรมเหมาจ่ายรายหัว13.73 บาท ปีงบประมาณ 2555 ส่งผลงานครั้งที่ 2  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยบริการประจำที่ได้รับเงิน
งบประมาณทันตกรรมเหมาจ่ายรายหัว13.73 บาท ปีงบประมาณ 2555 ที่มีรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ)
ขอให้ส่งผลงานการให้บริการทันตกรรม  (ครั้งที่ 2 ผลการให้บริการระหว่าง 1 เม.ย.- 30ก.ย. 55)
โดยส่งเอกสารให้กับสำนักงานฯ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ทางโทรสารหมายเลข 02-143-8792

ผู้ประสานงาน นายเกรียงศักดิ์ เหลืองอร่าม
โทรศัพท์ 02-142-0971

 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.