Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เรื่อง แจ้งทำการเพิ่มรายงานใน Report-Center เพื่อดึงข้อมูลยา (โปรแกรม HospitalOS-Report)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น ในเขตพื้นที่ กทม.


แจ้งให้หน่วยบริการทำการปรับปรุง report-center สำหรับโปรแกรม โปรแกรม HospitalOS-Report โดยให้ทำการ ดาว์นโหลด
รายละเอียดตามคู่มือ ที่แนบมาให้


หากมีข้อสงสัยหรือไม่มั่นใจในการทำการปรับปรุงข้อมูล report-center ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ทีม โปรแกรม HospitalOS-Report
 คุณเอกชัย เกรียงไกรรัตน์  เบอร์ 08-1464-0259
 คุณกิตติศักดิ์ ภูสมสาย เบอร์ 0-2142-1020
 คุณเอกชัย เกรียงไกรรัตน์ เบอร์ 0-2142-1023
 คุณวรรณภา ชูรัตน์ เบอร์ 0-2142-1025

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.