Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ/ปฐมภูมิ และกำหนดการตรวจประเมินปีงบประมาณ 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหน่วยบริการประ/ปฐมภูมิ พื้นที่กรุงเมทพมหานครทุกแห่ง


          ตามที่ สปสช.เขต 13 กรุเทพมหานคร ได้มอบหมายให้คณะทำงานนิเทศ และตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ทำหน้าที่แทนสำนักงานฯโดยใช้แบบตรวจประเมินที่สำนักงานฯกำหนด และสำหรับในปีงบประมาณ 2556 มีการปรับปรุงและพัฒนาแบบตรวจประเมินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ ซึ่งมีกำหนดออกตรวจประเมินตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556 เป็นต้นไป โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่


นางราศี  ติรพรกุล  โทร 02-1420960


นางสาวกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม  โทร 02-1420967


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.