Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบประมวลผลการบริหารกองทุนแบบบูรณาการ (Seamless system integration) ในระบบโปรแกรม e-Claim  
เนี้อหาข่าว 
  

 


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม.  ขอเชิญประชุมในวันพุธที่   17 เมษายน 2556  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น L


โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน 02 - 142-0954 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.