Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ด่วน ขอให้หน่วยบริการ บันทึกข้อมูลผ่านระบบData Center ( Hospital Profile ) ปีงบประมาณ 2556  
เนี้อหาข่าว 
   ขอให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  พื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล Hospital  Profile ในโปรแกรม Data Center  ปีงบประมาณ  2556  โปรดดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2556 ค่ะ สามารถดูรายละเอียดการบันทึกข้อมูลได้ตามเอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.