Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบประมวลผลการบริหารกองทุนแบบบูรณาการ (Seamless system integration) ในระบบโปรแกรม e-Claim  
เนี้อหาข่าว 
  

 


        เอกสารประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบประมวลผลการบริหารกองทุนแบบบูรณาการ    (Seamless system integration) ในระบบโปรแกรม e-Claim


วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 โรงแรมทีเคพาเลซ จ.กรุงเทพมหานครรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.