Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือหน่วยบริการทำการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการใช้ระบบงานบริหารสารสนเทศ  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอความร่วมมือหน่วยบริการทำการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการใช้ระบบงานบริหารสารสนเทศ


 ทาง  http://bkk5.nhso.go.th/bkksurvey/QuestionFrom_External.jsp


ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.