Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือน้องๆประจำสำนักงานเขตทำการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการใช้งานโปรแกรมบริหารสารสนเทศ (แก้ไข) ส่งภายในวันที่ 8 พ.ค. 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

        เนื่องจาก แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการใช้งานโปรแกรมบริหารสารสนเทศ อันเก่าที่เคยให้ไปทางโปรแกรมมีปัญหา ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้


        ตอนนี้ได้ให้ทางโปรแกรมเมอร์ ทำการแก้ไขโปรแกรมให้แล้วครับ โดยเข้าไปที่ช่องทางเดิม


       - เว็บ bkk.nhso.go.th


       - เข้าสู่เว็บไซต์


        - คลิกเลือก แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบงานบริหารสารสนเทศ


 


                                                                                           กำหนดส่งภายในวันที่ 8 พ.ค. 2556

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.