Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมนอกสถานที่  
เนี้อหาข่าว 
  

เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีการประชุมนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 หากมีความจำเป็นในการติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ


จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย                                                                                             

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.