Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ข้อมูลอัตราส่วนการรับส่งต่อ OPRefer สำหรับคลินิกเดี่ยว เพื่อตรวจสอบ  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบการคลินิกเดี่ยว


ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ได้มีการประชุมคลินิกเดี่ยวเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมานั้น


สำนักงานฯ ได้นำไฟล์ข้อมูลการรับส่งต่อ OPRefer เพื่อให้คลินิกเดี่ยวตรวจสอบเพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 6 มิถุนายน 2556


ตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


นางสาวสุวดา  แสงงาม


โทร. 02 141 0957


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.