Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เมื่อวันที่ 30 พค.56  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน


เรื่อง  ส่งเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาทักษะการจัดบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค


         ตามที่สำนักงานฯ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมการพัฒนาทักษะการจัดบริการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคขึ้น เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 และสำนักงานฯได้ประสาน รวบรวมเอกสารประกอบการอบรมทั้งหมด รายละเอียดตามไฟล์แนบ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม โทร 083-9911844

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.