Home   Sitemap   Contact 




 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ข้อมูล OPRefer สำหรับคลินิกเดี่ยวเพื่อตรวจสอบ (ปี 2555 และ 2556)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ผู้ประกอบการคลินิกเดี่ยว
(เพิ่มเติมข้อมูล ปี 2556)
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ได้มีการประชุมคลินิกเดี่ยวเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานฯ ได้นำไฟล์ข้อมูลการรับส่งต่อ OPRefer ปีงบประมาณ 2555 และ 2556  เพื่อให้คลินิกเดี่ยวตรวจสอบและเป็นข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
ตามไฟล์แนบ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณสุวดา ,
คุณภัทรภร


โทร. 02 142 0957 


โทร. 02 142 0951

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.