Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการประจำที่ได้รับเงินทันตกรรมเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556 ส่งผลงานครั้งที่ 1 (ข้อมูลระหว่างวันที่1ต.ค.55-31มี.ค.56)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ขอให้หน่วยบริการประจำที่ได้รับเงินงบประมาณทันตกรรมเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2556
(ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ) ขอให้ส่งผลงานการให้บริการทันตกรรมสิทธิ UC Memberตนเอง
(ครั้งที่1 ผลการให้บริการระหว่าง 1 ต.ค.55- 31 มี.ค. 56)


โดยส่งเอกสารให้กับสำนักงานฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ทางไปรษณีย์เท่านั้น
         ส่งถึง
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (งานทันตกรรม)
 เลขที่ 120  หมู่ 3  ชั้น 5  อาคารบีโซนทิศใต้(อาคารจอดรถ)
 “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550”
 ถนนแจ้งวัฒนะ   แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   
 10210ผู้ประสานงาน นายเกรียงศักดิ์ เหลืองอร่าม
โทรศัพท์ 02-142-0971

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.