Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกแห่ง


          ตามสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556  การต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ในปีงบประมาณ 2557  หากหน่วยบริการประสงค์ต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญา  ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ


ติดต่อประสานงาน คุณอนุสรณ์ แก้ววิเชียร โทร 02-1420976 โทรสาร 02-1438772-3

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.