Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  รายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2556  
เนี้อหาข่าว 
  

จากการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ปี 2556  พบ มีหน่วยบริการบางแห่งลงข้อมูลในช่อง  หน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรควัคซีน  ไม่ถูกต้องซึ่งหน่วยบริการไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมเองได้  ขอให้ดำเนินการแก้ไขดังนี้


1.  คำแนะนำการลงข้อมูลในช่องหน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน    ตามเอกสารแนบ  1


2.  ส่งแบบฟอมร์การขอแก้ไขข้อมูล มายัง สปสช  กทม                          ตามเอกสารแนบ   2


ทั้งนี้ สปสช กทม ขอความร่วมมือให้หน่วยบริการเร่งรัด การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ตามกลุ่มเป้าหมาย ในช่องที่ 2 เดือนแรก ของการรณรงค์  และหากมีความประสงค์จะเบิกวัคซีนเพิ่มเติม  กรุณาส่งแบบเบิกตามเอกสารแนบ 3  มายังสำนักงาน


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.