Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการการส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer)  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  


ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการการส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP  Refer)  ปีงบประมาณ 2556


 เช้า  โรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาลเอชน  เวลา   08.30 - 13.00 น.


 บ่าย   คลินิกชุมชนอบอุ่น  เวลา  13.00 - 16.30 น.      


ในวันศุกร์ที่ 23  สิงหาคม  2556   ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ (อาคารทรงกลม ติดริมสระน้ำ) ชั้น 2    ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  (อยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกรียติฯ)


โดยขอให้ส่งรายชื่อลงทะเบียนผ่านทางระบบ  Meeting  System  ผ่านทาง  http://bkk.nhso.go.th/ สำหรับหน่วยบริการ-----> ระบบลงทะเบียนสิทธิ์---->   Meeting  System    ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556  รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ


ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


โทร.  02- 142 - 0954


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.