Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูล OPPP Individual ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตกรุงเทพมหานคร จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูล OPPP Individual ปีงบประมาณ 2557


ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นั้น


 ในการนี้ สำนักงานฯ ขอให้เภสัชโรงพยาบาล เตรียมข้อมูลตัวอย่างยามาสัก 100 รายการ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ มาในวันประชุมดังกล่าว


                         


                                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.