Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูล OPPP Individual ปีงบประมาณ 2557 (คลินิคชุมชนอบอุ่น 16 สิงหาคม 2556)  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตกรุงเทพมหานคร จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูล OPPP Individual ปีงบประมาณ 2557


 


สำหรับคลินิคชุมชนอบอุ่นในวันที่ 16 สิงหาคม 2556...


 


ขอแก้ไขจาก... ห้องประชุมบีบี 405 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์


 


เป็น... ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.