Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  การประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูล OPPP Individual ปีงบประมาณ 2557 (ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 สิงหาคม 2556)  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตกรุงเทพมหานคร จัดประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูล OPPP Individual ปีงบประมาณ 2557สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข ในวันที่ 20  สิงหาคม 2556...ณ.ห้องประชุมบีบี 205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.