Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารคู่มือเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ2556  
เนี้อหาข่าว 
  

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้ประมวลผลและจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ2556 ให้หน่วยบริการของท่านแล้ว (หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการประจำ สถานพยาบาลคู่สัญญาบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกประเภท) ทั้งได้จัดส่งข้อมูลการจัดสรรให้ท่านทราบทางไปรษณีย์แล้ว พร้อมได้แนบเอกสารคู่มือฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พรนาวี ทิมเกิด 


โทรศัพท์ 02 -142 - 1012

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.