Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกกลางในการจัดการระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกกลางในการจัดการระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House)ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน  2556  เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ ห้องนนทรี ชั้น 1  โรงแรมทีเคพาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง            เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านทางระบบ Meeting System ผ่านทาง  http://bkk.nhso.go.th/  สำหรับหน่วยบริการ ------>ระบบลงทะเบียนสิทธิ์  ----> Meeting  System  ภายในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556


(เฉพาะโรงพยาบาลรัฐ และ โรงพยาบาลเอกชน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบคะ


ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


02-142-0954

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.