Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ระบบโปรแกรม NHSO Client Version: 1.0.0 พร้อม Program & Driver finger scan  
เนี้อหาข่าว 
  

ระบบโปรแกรม NHSO Client 


Version: 1.0.0


Function List :


       1.รองรับการตรวจสอบสิทธิและขอเลขอนุมัติการเข้ารับบริการ


       2.ระบบบรายงานการขอเลขอนุมัติ


       3.รองรับการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง


       4.ระบบรายงานการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง


       5.รองรับการ Update โปรแกรมแบบ Auto


       6.แก้ปัญหาการ Login เข้าระบบ


       7.เพิ่มการระบุสาเหตุไม่บันทึกข้อมูลลายนิ้วมือของ ผู้มีสิทธิอปท.


 


 ไฟล์ที่ได้จากการ download


-Setup NHSO CLIENT Version 1.0.0 Build20130930 (ไฟล์สำหรับติดตั้ง)
-Driver เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Digital Persona U 4000/4500 Optical Fingerprint Scanner (ล่าสุด)
-คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและ Driver Fingerprint Scanner
-คู่มือการใช้งานโปรแกรม


Download


http://bkk.nhso.go.th/file/NCH.zip

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.