Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกฯ ปีงบประมาณ 2557  
เนี้อหาข่าว 
  

 


เรียน หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง


               สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกฯ ปีงบประมาณ 2557


รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยผู้ประสานงาน


นางสาวนภาลัย  มากบ้านดอน


02-142-0954


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.